แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

หมายเลขโทรศัพท์ คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1-หมายเลขโทรศัพท์เพื่อประสานงานในตำบลห้วยเตย-2020-11-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายกิตติศักดิ์ พินธุวัฒน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1