แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

งานกิจการสภาฯ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1-รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัย สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔-2021-02-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
2-รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 ธันวาคม 256312342021-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการศริตวรรธน์
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1