แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

แผนพัฒนาบุคลากร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1-แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2-ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1