แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

แผนอัตรากำลังสามปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ
1-ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.) 2564-2566-2021-07-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
2-ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 1-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
3-ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
4-ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนานหจ้าที่ของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
5-ประกาศ อบต.ห้วยเตย เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย-2021-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
6-แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)-2020-10-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการภัชรากร ดวงจันทร์โชติ
ปกผู้ตรวจรอบที่ 1